Sól drogowa

Oferowana przez nas sól drogowa to ekonomiczny i najchętniej wykorzystywany środek do zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych. Skutecznie zwalcza oblodzenie. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, obniża jej temperaturę zamarzania dzięki czemu drogi, chodniki nie są śliskie. Dzięki odpowiedniemu składowi chemicznemu zapobiega zbrylaniu. Jest otrzymywana wyniku obróbki górniczej złóż Halitu, czyli soli kamiennej.

Można ją stosować bezpośrednio, do tworzenia solanek a także mieszać z piaskiem.

Sól spełnia wymagania normy PN-86/C-84081/02. Posiada również pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie i atest Państwowego Zakładu Higieny.

Antyzbrylacz

Każda oferowana przez nas sól posiada antyzbrylacz czyli żelazocyjanek potasu (K4[Fe(CN6)]3H2O). W zależności od zamówienia jego zawartość może wynosić od 20 g/t do 150 g/t. Standardowa zawartość to 20 gram / tona.

 

 Właściwości fizyko-chemiczne

Zawartość jonów / skład solny                                         NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!

Chlorek sodu NaCl - 98% (min. 97%),  Siarczan sodu Na2SO4 - 0.118%,  Siarczan wapnia CaSO4 - 1.04%,  Siarczan magnezu MgSO4 - 0.08%,  Trójwartościowe tlenki żelaza Fe2O3 -0.0027%,  Elementy nierozpuszczalne - 0.256%,  Wilgotność - 0,1%.


Typy jonów

Jon sodowy Na+ - 38.69%,  Jon chlorkowy Cl - 59.72%,  Jon wapniowy Ca+2 - 0.31%,  Jon potasu K+ - 0.012%, Jon magnezu Mg+2 -0.03%, Jon siarczanowy SO4 - 0.8%


 Atesty

MOSOferowana przez nas sól jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.X.2005 r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. Ust. Nr 230 poz. 1960). pobierz

IDBiMDostarczona przez nas sól drogowa uzyskała pozytywną opinię i atest Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Stwierdzono, że sól drogowa może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg. zobacz atest IBDIM

PZHSól posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Numer atestu: HK/B/0590/01/2011, wydany przez Zakład Higieny Komunalnej, dopuszcza stosowanie soli w drogownictwie.  zobacz atest PZH

 

 Pakowanie

Sól drogowa luzem

Opakowanie jednostkowe: brak (luz)*
Waga jednostkowa: 1 tona
Minimalne zamówienie: 25 ton
Granulacja: ziarna powyżej 4,0 mm – 15%, ziarna poniżej 4,0 mm - 85 %
Opakowanie transportowe: brak (luz)
Rodzaj opakowania (worek): brak (luz)
Ilość sztuk na palecie: brak (luz)
Odbiór własny: TAK
Z transportem: TAK
Sposób transportu: samochód ciężarowy typu ''wanna"
Warunki transportu: samochód, kontener lub wagon kryte. Czyste, suche, bezwonne i uszczelnione. Okna i przewietrzniki zamknięte
Okres gwarancji: nieograniczony pod warunkiem właściwego przechowania
Magazynowanie: pomieszczenie suche, czyste, przewiewne i bez obcych zapachów. Zalecana temperatura od 10oC do 35oC, wilgotność 40% do 75%.

Sól drogowa worki 5kg, 10kg, 25kg i 50kg

sól workiOpakowanie jednostkowe: worek*
Waga jednostkowa: 5kg / 10kg / 25kg / 50kg
Minimalne zamówienie: 10 ton
Granulacja: ziarna powyżej 4,0 mm – 15%, ziarna poniżej 4,0 mm - 85 %
Opakowanie transportowe: Paleta EURO a'1000kg (120cm x 80cm)**
Rodzaj opakowania (worek): foliowy polietylenowy lub polipropylenowy
Ilość sztuk na palecie: 200 / 100 / 40 / 20
Odbiór własny: TAK
Z transportem: TAK
Sposób transportu: samochód dostawczy, ciężarowy typu ''plandeka" lub ''firanka''
Warunki transportu: samochód, kontener lub wagon kryte. Czyste, suche, bezwonne i uszczelnione. Okna i przewietrzniki zamknięte
Okres gwarancji: nieograniczony pod warunkiem właściwego przechowania
Magazynowanie: pomieszczenie suche, czyste, przewiewne i bez obcych zapachów. Zalecana temperatura od 10oC do 35oC, wilgotność 40% do 75%.
Dodatkowe zabezpieczenie załadunku: folia stretch na bokach, kaptur polietylenowy na górze

Sól drogowa big-bag 1000kg

sól big bagOpakowanie jednostkowe: worek*
Waga jednostkowa: 1000kg
Minimalne zamówienie: 10 ton
Granulacja: ziarna powyżej 4,0 mm – 15%, ziarna poniżej 4,0 mm - 85 %
Opakowanie transportowe: Paleta EURO a'1000kg (90cm x 90cm)**
Rodzaj opakowania (worek): polietylenowy z wkładką lub bez 
Ilość sztuk na palecie: 1
Odbiór własny: TAK
Z transportem: TAK
Sposób transportu: samochód dostawczy, ciężarowy typu ''plandeka" lub ''firanka''
Warunki transportu: samochód, kontener lub wagon kryte. Czyste, suche, bezwonne i uszczelnione. Okna i przewietrzniki zamknięte
Okres gwarancji: nieograniczony pod warunkiem właściwego przechowania
Magazynowanie: pomieszczenie suche, czyste, przewiewne i bez obcych zapachów. Zalecana temperatura od 10oC do 35oC, wilgotność 40% do 75%.
Dodatkowe opcje: folia wewnętrzna, lej górno/dolno zasypowy

* - istnieje możliwość załadunku w opakowanie klienta
** - istnienie możliwość innej masy towaru na palecie

 

Sól drogowa cena

Zapytania cenowe:
Dawid Charytanowicz      tel: +48 796 796 799

dyrektor ds handlu             e-mail: biuro@dmcsalt.pl

Formularz online:               

Cena za sól drogową kalkulowana jest indywidualnie w zależności od zamówienia. Przy kalkulacji brana jest pod uwagę ilość zamawianego towaru i sposób pakowania. Naszą sól można odebrać własnym transportem lub zamówić z dostawą. Koszt dostarczenia soli ustalamy indywidualnie w zależności od miejsca dostarczenia.
Aby zapewnić stałą i niską cenę w sezonie zachęcamy do podpisania umów długoterminowych.